Βασικός στόχος του ερευνητικού έργου και η τομή των τριών διακριτών ερευνητικών αντικειμένων είναι η θεωρητική και εμπειρική μελέτη της σχέσης μεταξύ της ταξικής θέσης και της ψυχικής υγείας. Επιμέρους στόχοι περιγράφονται ως εξής:

α) εμπειρική διερεύνηση της κοινωνικο-οικονομικής κατανομής των συνθηκών ζωής, της πρόσβασης σε πόρους και των στρατηγικών διαχείρισης και της σχέσης τους με την ψυχική υγεία στο γενικό πληθυσμό και την ταξική δομή,

β) εμπειρική θεμελίωση της κοινωνικής θεωρίας του στρες στο πλαίσιο της ελληνικής συγκυρίας και της βαθιάς οικονομικής κρίσης που η χώρα διέρχεται,

γ) θεωρητική ανάπτυξη και εμπειρική εγχειρηματοποίηση της έννοιας της κοινωνικής τάξης με βάση το θεωρητικό σχέδιο του Wright και τον έλεγχο της αναλυτικής και εξηγητικής της ισχύος,

δ) διερεύνηση της βιωμένης εμπειρίας των μητέρων που μεγαλώνουν παιδί/ιά στο φάσμα του αυτισμού προσθέτοντας μια νέα για την βιβλιογραφία διάσταση, αυτή της ταξικής θέσης,  αλλά και της εμπειρίας των ίδιων των αυτιστικών ενηλίκων ατόμων,

ε) διερεύνηση της βιωμένης εμπειρίας της ψύχωσης και της διαπλοκής της με πολιτισμικούς και κοινωνικούς δομικούς παράγοντες εξετάζοντας παράλληλα τις ιδεολογίες των επαγγελματιών ψυχικής υγείας,

στ) ανάπτυξη της βιογραφικής προσέγγισης στη μελέτη της ψύχωσης.