• Ποιότητα ζωής και ψυχική υγεία των μητέρων με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού: Επισκόπηση ευρημάτων: Άρθρο
  • Ποιοτική διερεύνηση της βιωμένης εμπειρίας της ψύχωσης: Μεθοδολογική ανασκόπηση: Άρθρο
  • Αντιφατικές ταξικές θέσεις κατά Erik Olin Wright και νέα ελληνική πραγματικότητα: Άρθρο
  • Η σχιζοφρένεια ως βιοψυχοκοινωνική ασθένεια: Άρθρο
  • Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: Kοινωνικές συνθήκες, δρώντες και ιδεολογίες των επαγγελματιών στη σύγχρονη Ελλάδα: Πρακτικά Εσπερίδας