• Αλεξίου, Θ. Κοινωνική τάξη και ψυχική υγεία: Μεθοδολογικά ζητήματα: Κείμενο
  • Ζήση, Αν. Κοινωνική τάξη, κοινωνικό στρες και ψυχική καταπόνηση: Κείμενο
  • Μαυροπούλου, Σ. Η ψυχική καταπόνηση μητέρων που φροντίζουν παιδιά με αυτισμό: Η σημασία της κοινωνικής υποστήριξης και αποτίμηση της ποιότητας ζωής: Κείμενο
  • Γεωργάκα, Ε. Ποιοτική διερεύνηση της βιωμένης εμπειρίας της ψύχωσης: Κείμενο
  • Πεγκλίδου, Α. Από την ανθρωπολογία της ψύχωσης στην ανθρωπολογία του εαυτού: Κείμενο